YÜKLENİYOR

Eğitimler

SADECE TIP ALANINDA

Eğitimler

Biyoistatistik Eğitimi

Veri tabanının oluşturulması, temel ve ileri analizler, dağılım, korelasyon, sağkalım (survi) ve regresyon analizleri.

Endnote Eğitimi

Tıpta uzmanlık, doktora tezleri ve makaleleriniz için kaynakça düzenleme proğramı (Diğer eğitimlerin arasında ücretsiz olarak verilmektedir)

Office Eğitimi

Akademik yazılarınızı hazırlarken, tablo ve grafiklerinizi oluşturmanıza yarayacak pratik ve kısa eğitim. (Diğer eğitimlerin arasında ücretsiz olarak verilmektedir)

Makale Yazma Eğitimi

Araştırmanıza yazıya dökme teknikleri, literatür tarama, kaynakça hazırlanması, ilgi çekici grafik ve tabloların hazırlanması, gönderilecek derginin seçilmesi

Uygulamalı SPSS Eğitimi

SPSS proğramına veri giriş, veri dağılımı, kümesel verilerin karşılaştırılması, ortalamaların karşılaştırılması ve korelasyon analizleri

<