YÜKLENİYOR

Paylaşılan Bloglar

Çıkarımsal İstatistik
Dr. Mikail 2 Nisan 2017 İstatistik, Biyoistatistik

Çıkarımsal istatistik bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla önemlilik testlerini kullanır.

Devamını Oku
Varyans Analizi
İstatistik Uzm. Abdullah 18 Mart 2017 İstatistik, SPSS

İkiden fazla grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında varyans analizi kullanılabilir. Bunun için her alt gruba ait sürekli değişkenin normal dağılması ve varyanslarının homojen olması gereklidir.

Devamını Oku
Bağımsız Gruplarda T-Testi
Dt. Mete 15 Şubat 2017 SPSS, Temel Analizler

İki grubun ortalamalarının karşılaştırılmasında, veriler normal dağılıyor ise T-Testi kullanılır. T testi için bağımlı değişken niceliksel (ölçülmüş) olmalıdır. Örneğin HDL ve CRP düzeylerinin cinsiyetler arasında karşılaştırılması verilebilir.

Devamını Oku
Normal Dağılım
Dr. Mikail 2 Ocak 2017 Kanıta Dayalı Tıp, Ölçüm Biçimleri

Önceleri tüm sağlık olgularının uyduğu bir model olduğu sanıldığından “normal” adı verilmiştir. Gauss tarafından tanımlandığı için onun adıyla da, Gauss dağılımı olarak da anılır. Yalnız sağlık alanında değil, doğada tüm olgularda ölçümle elde edilen verinin dağılımına en çok uygunluk gösteren dağılım biçimidir. Diğer dağılımlardan ayrılan en önemli özelliği, istatistik modellerin çoğunluğunda ve biyoistatistikte kullanılan farklılık ve benzerlik analizlerinin çıkış noktasını oluşturmasıdır. Simetrik olan bu dağılımda ortalama, ortanca ve modları eşit veya birbirlerine yakındır.

Read More
<